Vanuit wat menselijk en wenselijk is

Wij leven en werken in een tijd waarin technische, maatschappelijke, politieke én gezondheidsontwikkelingen in zeer snel tempo over elkaar heen buitelen. Al die ontwikkelingen hebben nogal wat consequenties voor het reilen en zeilen van onderwijsinstellingen. Voor hoe ze les geven. Maar ook voor het kwantitatief én kwalitatief op orde krijgen en houden van onderwijsteams en financiële bedrijfsvoering. Provenance adviseert en ondersteunt onderwijsbestuurders, directies, leidinggevenden en staffunctionarissen bij het succesvol aangaan van die uitdagingen.

Dat doet Provenance met een aantrekkelijk aanbod van HRM- en Finance & Control-producten en diensten. Wij begeleiden u naar aantrekkelijk, vitaal en duurzaam werkgeverschap. Tegelijk maken en houden wij uw financiële bedrijfsvoering actueel, betrouwbaar én toekomstbestendig. Zo bouwen wij samen met u aan een gezonde, actuele en betrouwbare basis voor het realiseren van uw onderwijsdoelen.

Voor het op orde brengen van uw onderwijsinstelling gaat Provenance het liefst een partnership aan met u. Want zo worden uw uitdagingen onze gezamenlijke uitdagingen. En zo creëren wij een werk- en overlegomgeving met wederzijds vertrouwen en respect. Een werkomgeving ook, waarin volop ruimte is voor het opdoen en delen van kennis, ervaring en talent.

Provenance

werkt vanuit wat
wenselijk en
menselijk is

De drie pijlers van Provenance

Wij zijn nieuwsgierig

Provenance is nieuwsgierig naar de uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor onderwijsinstellingen. Maar ook verdiepen wij ons in individuele waarden, drijfveren en kwaliteiten. Omdat wij weten dat de match daartussen bepalend is voor de betrokkenheid, de motivatie en de inspiratie van medewerkers.

Wij zijn gedreven

Gaan wij een partnership aan, dan leggen wij een enorme gedrevenheid aan de dag. Dan signaleren wij, reflecteren wij, interveniëren wij. Dan doen wij alles wat nodig is om het beste resultaat te behalen. Maar altijd doen wij dat onbevangen en onbevooroordeeld vanuit respect voor onze partners.

Wij zetten in beweging

Onze aanwezigheid en inbreng in uw onderwijsinstelling is eindig. Onze dienstverlening is er juist op gericht dat wij nieuwe kennis, ervaring, inzichten en vaardigheden overdragen en borgen. Om die reden zetten wij alleen zaken in beweging die zowel op de korte als de langere termijn wenselijk én menselijk zijn.

Ervaar ook onze toegevoegde waarde

U bent benieuwd naar wat Provenance voor u kan betekenen? Laten wij dan eens kennismaken.

Neem contact op