HRM

Waar en hoe vindt u nieuwe onderwijsprofessionals?

En hoe biedt u hen een inspirerende werkomgeving?

Kwalitatief goede onderwijsprofessionals vinden én ze behouden, dat is één van de grote uitdagingen voor onderwijsinstellingen. Dat vraagt om aantrekkelijk, professioneel en vooral vitaal werkgeverschap. Werkgeverschap waarbinnen duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van even groot belang is als werkomstandigheden, waardering en arbeidsvoorwaarden.

Provenance heeft een diepgaande kennis van en ervaring binnen de onderwijssector.
In ons bestaan hebben wij al vele onderwijsbestuurders, directies, leidinggevenden en staffunctionarissen geadviseerd en ondersteund op het gebied van strategisch HRM-advies, oplossingen en tijdelijke ondersteuning.

De basis voor aantrekkelijk en vitaal werkgeverschap is een toekomstbestendig HRM-beleid. Provenance biedt u extra denk- en werkkracht om zowel strategisch als tactisch HRM-beleid te ontwikkelen en te implementeren. Waarbij we uw huidige HRM-situatie als uitgangspunt nemen. Ook helpen we u bij de tijdelijke of extra invulling van leidinggevende en adviserende HRM-functies.

Ook op deelgebieden biedt Provenance uitkomst. Denk daarbij aan begeleiding bij in- en outsourcing, re-integratie, mobiliteit en ontslag. Net zo adviseren en ondersteunen we u bij reorganisaties, sociale plannen, mobiliteit en personeelsreductie.

‘Vitaal werkgeverschap leidt tot betrokken en geïnspireerde medewerkers
die bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs’

De succesvolle (HR) Business Partner volgens Provenance

Functietitels worden steeds diverser. Hierdoor wordt steeds lastiger inschatten wat je van elkaar kan verwachten. Daarom gaan we in deze blog in op hoe Provenance de rol van HR Business Partner ziet en kijken we naar hoe een van onze adviseurs dit in de praktijk brengt bij een van onze opdrachtgevers.

De rol van HR Business Partner

De HR Business Partner is de HR generalist van je organisatie die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en opvolgen van je HR-beleid. Daarbij is hij de expert binnen het vakgebied, niet alleen op het gebied van wet- regelgeving maar ook op het gebied van hoe wijzigingen de organisatie met zijn mensen kunnen beïnvloeden. Hij opereert voornamelijk op tactisch en strategisch niveau en zorgt ervoor dat je organisatie strategie en doelstellingen vertaald worden naar de HR thema’s die dit raakt.

Tot zover de ‘papieren omschrijving’ zoals we deze vaak in een vacaturetekst lezen.

Maar wat maakt een HR Business Partner een succesvolle partner volgens Provenance?

Dit begint toch in basis bij de ‘papieren omschrijving.’ Een business partner is de generalistische expert. Daarbij hoort een inhoudelijke opleiding en ervaring binnen het werkveld. De business partner is zich bewust van zijn eigen kennis en  ervaring en weet welke zaken hij zelf kan oppakken en waarneer er een andere specialist (zowel binnen als buiten het HR werkveld) betrokken moet zijn. Daarbij komt communicatie.  Communiceer ideeën en voortgang helder met alle betrokkenen. Laat ook zo duidelijk mogelijk weten wat de rol en bijhorende verwachting van andere is. Met deze twee facetten kom je al een heel eind. Maar de echte succesfactor volgens Provenance is het begrijpen van de ‘business’ van je klant. Je hoeft niet in staat te zijn de rol van je gesprekspartner over te nemen. Maar het helpt wel als je de context van het werk begrijpt, tegen welke zaken lopen ze aan, in welke omgeving speelt dit af en wat dit betekend voor de verschillende personen en rollen op die werkplek.

Op deze manier krijg je als business partner een zo goed mogelijk beeld wat je plannen betekenen voor alle personen en alle lagen binnen de organisatie. Door ze betrekken in je plannen creëer je tevens begrip en draagvlak voor de ontwikkelingen.

En hoe brengt Provence dat in de praktijk?

Daarvoor kijken we mee met Robin Vissers. Hij vervult momenteel een interim rol als HR Business Partner bij Koninklijke Auris. Robin is ervaren in het onderwijs maar Auris is een expert organisatie op het gebied van ondersteuning op het gebied van doofheid, slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornis (cluster 2). Dit betekend dat het werk en de omgeving van zijn collega’s flink verschilt ten opzichte van een reguliere onderwijs instelling. Om zijn werk beter te kunnen aansluiten op de doelgroep liep bij een ochtend mee op een behandelgroep in Woerden. 

En Robin, wat heb je gezien en geleerd?

Ik mocht meekijken op een kleuter behandelgroep. De structuur en manier van omgang herken ik van mijn eigen kinderen in groep 1 en 2. Maar daarom heen zit een intensieve behandelstructuur in kleine groepjes of op individuele basis door diverse specialisten. Ik zag dat dit best wat vraagt van de kinderen. De behandelaars gingen hier flexibel mee om en dit vroeg om constant aanpassen van de planning als een kind een rust moment nodig had. Ik vond het mooi om te zien hoe alle behandelaars hier samen te werk in gingen en alles draaide om de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. Dit is echt een heel andere setting dan een reguliere klas in het onderwijs en belangrijk voor mij om te weten als ik bijvoorbeeld een teamleider adviseer in re-integratie mogelijkheden.

Podcast Anders organiseren van de school ………………………………..

In de podcast 'Anders organiseren van de school' onderzoekt men manieren om beter om te gaan met personeelstekorten in het onderwijs door de school anders in te richten. Hoe zorgen we dat docenten en schoolleiders samenwerken en met plezier hun werk kunnen doen?

Deze podcast is onderdeel van een reeks waarbij dit vraagstuk steeds vanuit een ander perspectief bekeken wordt. In deze editie mocht onze HR adviseur Robin Vissers aanschuiven en praat hij samen met Tanja van Sabben (teamleider bij het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg) vanuit het perspectief ‘samenwerking in teams.’

Hoe kunnen we de school organiseren zodat er meer ruimte ontstaat voor docenten om samen te werken rond de onderwijspraktijk? En helpt ons dat om collega’s aan te trekken en te behouden voor onze scholen? Deze vragen worden verkend aan de hand van het werk van Ben van der Hilst en de ervaringen in de praktijk van Tanja en Robin.

https://www.gespreidleiderschap.nl/podcast-anders-organiseren/2022/4/29/samenwerking-in-teams-met-tanja-van-sabben-en-robin-vissers

U wilt uw HRM-beleid in beweging brengen?

Neemt u voor een afspraak contact op met Robin Vissers. Hij is bereikbaar op
06-14134200 of 
r.vissers@provenance.nl.

Neem contact op