Missie & Visie 

Missie

Om scholen in staat te stellen vakinhoudelijk te excelleren, draagt Provenance bij aan goed en modern bestuur, een gezonde en toekomstbestendige financiële huishouding en vitaal werkgeverschap. Daarbij zet Provenance vooral in op een optimale samenwerking met opdrachtgevers, op basis van wederzijds respect, gelijkwaardigheid en betrokkenheid. 

Visie

Het onderwijs is een prachtig werkveld. Willen we er binnen het onderwijs voor zorgen dat iedereen, jong en oud, zich vandaag, morgen en overmorgen kan ontwikkelen tot een volwaardig en gerespecteerd lid van onze maatschappij, dan moeten docenten, ondersteunende en specialistische onderwijsfuncties in staat worden gesteld dát te doen waar ze passie voor hebben en waar ze het talent voor hebben; onderwijzen. Voorwaarde creërende neventaken als bijvoorbeeld Bestuur, Financiën en HR kunnen dan het beste uitgevoerd worden door ervaren professionals op die deelgebieden. Zo bouwen we samen, ieder vanuit zijn of haar passie en professie, aan aantrekkelijk onderwijs. Onderwijs waarin uiteindelijk het belang van het lerende en zichzelf ontwikkelende individu centraal staat.

‘Provenance hecht veel waarde aan de kwaliteit van een relatie’

Heeft u een vraag?

Neem contact op