Een VO-school vroeg ons om advies over het eventueel outsourcen van de van de financiële - en personeelsadministratie naar een administratiekantoor.Op onze vraag waarom de VO-school dat zou willen, antwoorde de directie dat hun leerlingaantal daalde. Om kosten te...